Kontakt

In Vestito, s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8, 811 02, Bratislava

IČO: 36 742 244
IČ DPH: SK2022340067

banka: 12 00 00 88 02/8320- J&T BANKA a.s., pobočka zahraničnej banky

 

tel.č: +421 2 5941 8162, +421 2 5941 8127
fax: +421 2 5941 8198